bs

KJP “ZOI'84” OCS Sarajevo i MERCEDES BENZ

Direktor KJP “ZOI'84” OCS Sarajevo, mr.sci Nevres Alispahić je na sastanku održanom dana, 22.11.2018.g. sa direktorom prodaje gospodinom Miloradom Ostojićem i regionalnim menadžerom za razvoj poslovanja kompanije Mercedes- Benz gospodinom Adisom Bradićem dogovorio poslovnu saradnju u narednom periodu. Prepoznavši kvalitet Mercedes – Benz kao respektabilna kompanija će biti prisutan na najatrktivnijim lokacijama koje su u vlasništvu KJP “ZOI'84” OCS Ski centra Bjelašnica – Igman kao i olimpijskom kompleksu Zetra.

Leave a Reply