bs

Dan žalosti

11.7.2019. godine – Srebrenica

Prošle
su 24 godine od genocida u Srebrenici. Ovog 11. jula oči svijeta ponovo će biti
uperene u ovaj grad na istoku BiH gdje će u prisustvu više desetina hiljada
ljudi biti održana kolektivna dženaza i ukop 33 žrtve.

Žrtve koje će danas biti ukopane
u Memorijalnom centru u Potočarima:

1. Bektić (Redžo) Mevlid, rođen
1962. godine

2. Bajraktarević (Osman) Nedžad,
rođen 1975. godine

3. Salkić (Alija) Bajro, rođen
1957. godine

4. Husić (Husein) Muradif, rođen
1949. godine

5. Purković (Ahmet) Šemso, rođen
1952. godine

6. Isaković(Muhizin) Kasim, rođen
1973. godine

7. Isaković (Muhizin) Asim, rođen
1975 godine

8. Avdić (Hasan) Šemso, rođen
1964. godine

9. Suljić (Nazif) Adil, rođen
1952. godine

10. Cvrk (Osman) Rešid, rođen
1940. godine

11. Cvrk (Arif) Šaha, rođena
1913. godine

12. Gabeljić (Jusuf) Fadil, rođen
1974. godine

13. Memić (Hasan) Sidik, rođen
1960. godine

14. Tihić (Šukrija) Vekaz, rođen
1975. godine

15. Tahić (Hamed) Enver, rođen
1976. godine

16. Meholjić (Hakija) Husejn
rođen 1929. godine

17. Salkić (Fadil) Sabahudin,
rođen 1972. godine

18. Mehmedović (Džemail) Mali,
rođen 1959. godine

19. Suljić (Salko) Sabit, rođen
1974. godine

20. Mehmedović (Suljo) Ismet,
rođen 1937. godine

21. Hirkić (Bajro) Behadil, rođen
1973. godine

22. Nukić (Haso) Esad, rođen
1977. godine

23. Jašarević (Halid) Ahmet,
rođen 1950. godine

24. Mujić (Ramo) Zijo, rođen
1968. godine

25. Mujić (Ramo) Fahrudin, rođen
1970. godine

26. Tabaković (Zajko) Hajro,
rođen 1938. godine

27. Ahmić (Ismet) Omer, rođen
1973. godine

28. Cvrk (Behaija) Osman, rođen
1979. godine

29. Pilav (Rasim) Zaim, rođen
1946. godine

30. Pilav (Zaim) Fuad, rođen
1976. godine

31. Šaranović (Ševkija) Sadik,
rođen 1969. godine

32. Tabaković (Nurija) Smail,
rođen 1964. godine

33. Tihić (Mustafa) Hamed, rođen
1928. godine

KJP ZOI'84 OCS, sa direktorom
gospodinom Kenanom Magoda i uposlenicima danas se prisjeća, odaje počast i
gorkim suzama oplakuje žrtve stravičnog i nezapamćenog genocida u gradu
Srebrenici, a i šire.

Srebrenica – da se ne zaboravi i nikada nikome ne ponovi!!

#zoi84ocs #zoi84 #zoi #bjelasnica #igman #zetra #srebrenica #1171995 #117 #neverforget #srebrenica95

Leave a Reply