bs

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos za prijem radnika na određeno vrijeme za popunjavanje sistematizovanih i upražnjenih radnih mjesta

Na osnovu Saglasnosti Ministarstva privrede broj 07-05-34-38647/19 od 06.11.2019. godine, člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijema, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s ovlaštenjima na teritoriji  kantona, grada ili općine u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 9/19 i 21/19) i člana 42. Statuta KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo, po ukazanoj potrebi Direktor raspisuje,

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

za prijem radnika na određeno vrijeme za popunjavanje sistematizovanih i upražnjenih radnih mjesta i to :

 1. Kasiri, SSS/KV, svi profili – 8 (osam) izvršilaca
 2. Vozači, VKV/SSS/KV, vozač/automehaničar/mehaničar/hidrauličar – 2 (dva) izvršioca
 3. Elektrotehničar, SSS, elektrotehničar – 1 (jedan) izvršilac
 4. Konobar, SSS/KV, ugostiteljski – 8 (osam) izvršilaca
 5. Kuhar, SSS/KV, ugostiteljski – 3 (tri) izvršioca
 6. Pomoćni kuhar, SSS/KV/NK, ugostiteljski – 1 (jedan) izvršilac
 7. Higijeničarka, SSS/KV/NK, svi profili – 4 (četiri) izvršioca
 8. Šef službe vertikalnog transporta,VŠS/VKV, saobraćajni/mašinski/elektrotehnički -1 (jedan) izvršilac
 9. Rukovalac žičare ili ski liftova, VKV/SSS, saobraćajni/mašinski/elektrotehnički – 3 (tri) izvršioca

Pored općih uslova (državljanstvo BiH i opća zdravstvena sposobnost), posebni uslovi za prijem (pod rednim brojevima) su :

 1. SSS/KV

Radno iskustvo : 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci.

Opis poslova: Zadužuje i vrši prodaju svih vrsta karata na žičari, ski i bebi liftovima, parkinzima,  ledu i dr.; priprema i prodaje karte za sve vrste usluga na blagajnama preduzeća; evidentira prodate karte kroz dnevnik prodaje; kontroliše zaprimljeni novac od prodaje karata, vrši specifikaciju i predaje novac ovlaštenom licu; vodi potrebnu blagajničku dokumentaciju; izrađuje odgovarajuće izvještaje, strogo se pridržava uputstva iz domena rada fiskalih uređaja; provodi propisane procedure odjeljenja za ekonomsko finansijske poslove; daje obavještenja korisnicima za stanje na stazama u ski centru i korisnicima u Zetri; održava higijenu radnog prostora; obavlja nakon završetka sezone i prestanka potrebe angažmana na radnom mjestu kasir i druge poslove za koje se ukaže potreba na nivou preduzeća, a po nalogu rukovodioca; obavlja i druge poslove po usmenom nalogu Rukovodioca za tehničku podršku.

Mjesto rada: Bjelašnica – Babin do, Zetra – Alipašina bb; Radno vrijeme: 08:00 do 16:00;  Osnovna plaća: 426,89 KM

 

 1. VKV/SSS/KV

Radno iskustvo : 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci.

Opis poslova: Vozi putnička motorna vozila, autobus, kombi, kamion, radni traktor, mašine za uređenja ski staza, mašine za čišćenje snijega, mašine za uređenje ledene plohe, viljuškar, osigurava i kontroliše redovne preglede ispravnosti autobusa, kombija i dr. vozila, predlaže mjere u održavanju autobusa i drugih vozila, brine za defektažu kvarova i opravki vozila te se angažuje na otklanjanju istih, rukuje specijalnim vozilima i mašinama (viljuškari, autodizalice, kranovi, mašine za ravnanje leda i dr.), rukuje priključenim mašinama, nadogradnjama, pristrojima i sl., brine o stalnoj tehničkoj ispravnosti vozila i mašina, po potrebi vozi i druga vozila i mašine, pere i održava higijenu u autobusu, kombiju i dr. vozilima, rukuje sa mašinama za uređenje ski staza, čišćenje parkinga, puteva i komunikacija, rukuje-koristi topove za vještački snijeg prema planu njihove upotrebe odnosno nalogu rukovodioca voznog parka, vrši sve limarske i lakirerske poslove u cilju zaštite službenih vozila i mašina, vodi dokumentaciju oko putnih naloga, registracije i osiguranje vozila, vrši pripremu terena, staza i objekata radi stvaranja adekvatnih uslova za neometano funkcionisanje korištenje i upotrebu topova za osnježavanje, mašina i mehanizacije u toku i van sezone, obavlja i druge poslove po usmenom nalogu Rukovodioca voznog parka.

Mjesto rada: Bjelašnica – Babin do, Zetra – Alipašina bb; Radno vrijeme: 08:00 do 16:00; Osnovna plaća: 487,87 KM

 1. SSS

Radno iskustvo : 1 (jedna) godina radnog iskustva na u struci.

Opis poslova: Intervencija na kvarovima po pozivu; Održavanje ispravnosti rada sistema automatizacije na kasama i Siemens rampama; traženje i otkrivanje uzroka poremećaja procesne opreme,  opreme ZOI Data,  lejzeri; obavlja aktivnosti na održavanju i rukovanju uređajima centralnog nadzora; vrši kontrolu i održavanje elektro uređaja na mašinama za obradu leda i drugim uređajima i opremi; prati rad instalacija prema projektnoj i tehničkoj dokumentaciji; prati primjenu tehnologije u elektroodržavanju; kontroliše funkcionisanje uređaja i instalacija prema projektnoj i tehničkoj dokumentaciji i važećim propisima i zakonima; vodi evidenciju o obavljenim radovima, o utrošku dijelova i materijala i električne energije; provodi mjere zaštite na radu i protivpožarne zaštite; pridržava se procedura i standarda kvaliteta; obavezno poznavanje osnova informatike (Windows MS Office); obavlja i druge poslove po usmenom nalogu  Rukovodioca Službe.

Mjesto rada: Bjelašnica – Babin do, Zetra – Alipašina bb; Radno vrijeme: 08:00 do 16:00; Osnovna plaća: 467,54 KM

 1. SSS/KV

Radno iskustvo : 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci.

Opis poslova: vrši trebovanje pića i napitaka; obavlja pripremanje i usluživanje pića i napitaka; vrši izdavanje i naplatu računa za prodato piće i napitke; vrši obračun i predaju dnevnog pazara; održava higijenu radnog prostora; vrši pranje korištenog inventara i posuđa i sortiranje na za to određeno mjesto; obavlja posluživanje pićima i napicima; pridržava se mjere zaštite na radu i zaštite od požara; obavlja i druge poslove po usmenom nalogu  Rukovodioca.

Mjesto rada: Bjelašnica – Babin do, Zetra – Alipašina bb; Radno vrijeme: 08:00 do 16:00; Osnovna plaća: 426,89 KM

 1. SSS/KV

Radno iskustvo : 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci.

Opis poslova: učestvuje u izradi dnevnih, sedmičnih i mjesečnih jelovnika i izradi menija za razne prigode; kontroliše živežne namirnice potrebne za normalan tehnološki proces rada i kvalitet proizvedenih jela; priprema sve vrste jela hladne i tople kuhinje; porcioniše meso i ostale namirnice predviđene potrebama; priprema sve vrste supa, čorbi; priprema sve vrste variva i priloga; priprema sve vrste salata; sve vrste neutrošenih namirnica pohranjuje u vitrine, frižidere i komore; pridržava se normativa i propisanih standarda; vrši izdavanje hrane; vodi evidenciju o trebovanim i utrošenim robama, te o izdatim obrocima; održava čistoću svog radnog prostora; pridržava se mjera zaštite na radu i zaštite od požara; obavlja poslove pic majstora; obavlja i druge poslove po usmenom nalogu Rukovodioca.

Mjesto rada: Bjelašnica- Babin do, Zetra – Alipašina bb; Radno vrijeme: 08:00 do 16:00; Osnovna plaća: 569,18 KM.

 1. SSS/KV/NK

Radno iskustvo : 1 (jedna) godina radnog  iskustva u struci.

Opis poslova: vrši pipremu namirnica (pranje, cijeđenje, usitnjavanje i dr.) za izradu jela; vrši izradu jednostavnih jela, supa, čorbi, salata i dr.); održava čistoću radnog prostora, opreme, inventara koji se koristi u procesu pripreme i izrade jela; pridržava se mjera zaštite na radu i zaštite od požara; obavlja i druge poslove po usmenom nalogu  kuhara i Rukovodioca.

Mjesto rada: Bjelašnica- Babin do, Zetra – Alipašina bb; Radno vrijeme: 08:00 do 16:00; Osnovna plaća: 426,89 KM

 1. SSS/KV/NK

Radno iskustvo : 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci.

Opis poslova: vodi brigu o higijeni lokaliteta i objekata u ski centru i Zetri; vodi brigu o hortikulturi na lokalitetima ski centar i Zetra; inicira nabavku potrebnih sredstava za rad; čisti kancelarije, kancelarijske prostore, dvorane i ostale sadržaje; pere prozore i vrata; održava čistoću u mokrim čvorovima; održava čistoću svih prostora preduzeća; pridržava se mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite; brine se o racionalnom utrošku sredstava i materijala za održavanje higijene; obavlja i druge poslove po usmenom nalogu Rukovodioca Službe.

Mjesto rada: Bjelašnica- Babin do, Zetra – Alipašina bb; Radno vrijeme: 08:00 do 16:00; Osnovna plaća: 406,56 KM

 1. VŠS/VKV

Radno iskustvo : 2 (dvije) godine radnog  iskustva u struci.

Opis poslova: obezbjeđuje funkcionisanje vertikalnog transporta u Ski centru; organizuje kontrolu ispravnosti funkcionisanja  žičara i ski liftova;  organizuje i kontroliše remont sredstava i uređaja vertikalnog transporta; organizuje atestiranje svih elemenata vertikalnog transporta u skladu sa propisima; organizuje i obezbjeđuje uslove za rad komisije za pregled liftova i ski liftova pri puštanju u pogon; organizuje i priprema komisije za provjeru znanja rukovalaca  žičara i ski liftova;  sagledava potrebe i inicira nabavku neophodne opreme i rezervnih dijelova za rad žičara i ski liftova; organizuje i kontroliše vođenje propisane dokumentacije na žičarama i ski liftovima; predlaže tehnička rješenje poboljšanja rada na vertikalnom transport; sarađuje sa inspekcijom zaštite na radu; obavlja i druge poslove po usmenom nalogu Rukovodioca za održavanje.

Mjesto rada: Bjelašnica- Babin do, Zetra – Alipašina bb;  Radno vrijeme: 08:00 do 16:00; Osnovna plaća: 650,50 KM

 1. VKV/SSS

Radno iskustvo : 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci.

Opis poslova: obavlja i kontroliše funkcionisanje i korištenje ski litova i žičara i obezbjeđuje njihovu tehničku ispravnost; sprječava pokretanje žičare i ski liftova licima koja nemaju ovlaštenja; kontroliše i učestvuje u obavljanju dnevnih i sedmičnih pregleda žičare i ski liftova i ovjerava izvršene poslove; prati potrebe i obezbjeđuje uredno snabdijevanje rezervnim dijelovima i potrebnim materijalom; obavlja poslove manjih vanrednih opravki; brine o ispravnosti postrojenja i trase kao i svih pripadajućih uređaja žičare i ski liftova; kontroliše čisćenje žičare i ski liftova; obezbjeđuje rad na pregledu i opravkama žičare i ski liftova  u beznaponskom stanju; učestvuje u radu na opravkama i remontu instalacija Vertikalnog transporta; provodi mjere zaštite na radu; u periodu izvan ski sezone učestvuju u svim aktivnostima vezanim za pripremu svih kapaciteta vertikalnog transporta za zimsku i ljetnu sezonu; obavlja i druge poslove po usmenom nalogu Šefa Šlužbe za vertikalni transport.

Mjesto rada: Bjelašnica- Babin do, Zetra – Alipašina bb; Radno vrijeme: 08:00 do 16:00; Osnovna plaća: 487,87 KM

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom dostaviti sljedeće dokumente  (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od 6 (šest) mjeseci):

– Rodni list i Uvjerenje o državljanstvu,

– Diplomu o stečenom stručnom obrazovanju

– Dokaz/potvrdu poslodavca o radnom iskustvu kojom se nedvosmisleno dokazuje koje poslove je  obavljao (za ona

radna mjesta gdje je naznačeno)

– Potvrda/uvjerenje kojim se dokazuje prednost pri zapošljavanju.

Ljekarsko uvjerenje dostavljaju izabrani kandidati.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Komisija za izbor obavještava kandidate o terminu polaganja ispita (putem e-maila ili telefona,  izuzetno putem pošte ukoliko kandidat nema e-mail, adresu/telefon). Poslovnik o radu Komisije dostupan je na www.zoi84.ba.

Kandidat koji ne ostvari minimalan broj bodova na pismenom ispitu ne učestvuje u daljem izbornom procesu. U slučaju da po provedenom ispitu kandidati imaju isti broj bodova, prednost se daje kandidatu koji po Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ima prednost pri zapošljavanju. Oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.  Za dodatne informacije kontakt  telefon: 033 212 035, lokal 033 276 218 -Odjeljenje za kadrovske, pravne i opšte poslove. Prijava sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženim dokumentima predaje se putem pošte, na adresu sjedišta ili direktno na protokol. Na poleđini koverte obavezno upisati ime, prezime, adresu i kontakt telefon.

KJP “ZOI 84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo

„Javni oglas za prijem radnika (s naznakom pozicije) – NE OTVARAJ“

Ul. Alipašina bb, 71 000 Sarajevo

 

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE https://www.zoi84.ba/en/2019/12/04/poslovnik-o-radu-komisije-za-provodenje-javnog-oglasa/

Leave a Reply