bs

Month

Septembar 2020
Na osnovu Odluke o imenovanju članova komisije za provođenje javnog oglasa, broj: 2458/20 od 29.09.2020. godine, a u skladu sa članom 8. stav (7) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima...
Read More
Na osnovu Saglasnosti Ministarstva privrede za angažovanje po ugovoru o radu na određeno vrijeme broj 07-04-30-35063-1/20 od 15.09.2020. godine, člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijema, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s ovlaštenjima na teritoriji  kantona, grada ili općine u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton,...
Read More
Na osnovu Odluke o imenovanju članova komisije za provođenje javnog oglasa, broj: 2410/20 od 25.09.2020. godine, a u skladu sa članom 8. stav (7) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima...
Read More
Obavještavamo sve korisnike usluga Ski centra Bjelašnica i Igman da u subotu 26.9.2020. godine usluge vertikalnog transporta neće biti u funkciji zbog vremenskih neprilika. Hvala na razumijevanju!
Read More
Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti broj 02-04-36730-31/20 od 24.09.2020. godine, člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijema, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s ovlaštenjima na teritoriji  kantona, grada ili općine u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u...
Read More
Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (Službene novine F BiH br.8/05,81/08 i 22/09,109/12), člana 33. stav 1.tačka 12, člana 43. Statuta KJP “ZOI 84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora broj 2337- 2 -1/20 od 22.09.2020.godine, Nadzorni odbor raspisuje  Javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora KJP “ZOI...
Read More
Sve ljubitelje planinskih i prirodnih ljepota, kao i korisnike usluga Ski centra Bjelašnica pozivamo da ovu nedjelju izađu na čist vazduh i  podrže male lokalne privrednike.
Read More
Obavještavamo sve korisnike i ljubitelje usluga Ski centra Bjelašnica i Igman da je tehnički problem otklonjen te da su usluge panoramskog razgledanja šestosjednom žičarom na Bjelašnici ponovo u funkciji po redovnom rasporedu od 10:00 do 18:00 svakim danom osim ponedjeljkom. Cijena korištenja usluge panoramskog razgledanja po osobi je samo 7 KM uz dobrovoljni pokaz ličnog...
Read More
Obavještavamo sve korisnike i ljubitelje usluga Ski centra Bjelašnica i Igman da u srijedu i u četvrtak, 2. i 3. septembra nećemo pružati usluge panoramskog razgledanja šestosjednom žičarom na Bjelašnici zbog tehničkih razloga. Hvala na razumijevanju!  
Read More