bs

Day

Septembar 25, 2020
Obavještavamo sve korisnike usluga Ski centra Bjelašnica i Igman da u subotu 26.9.2020. godine usluge vertikalnog transporta neće biti u funkciji zbog vremenskih neprilika. Hvala na razumijevanju!
Read More
Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti broj 02-04-36730-31/20 od 24.09.2020. godine, člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijema, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s ovlaštenjima na teritoriji  kantona, grada ili općine u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u...
Read More
Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (Službene novine F BiH br.8/05,81/08 i 22/09,109/12), člana 33. stav 1.tačka 12, člana 43. Statuta KJP “ZOI 84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora broj 2337- 2 -1/20 od 22.09.2020.godine, Nadzorni odbor raspisuje  Javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora KJP “ZOI...
Read More