bs

KJP ZOI84: Jasmin Mehić novi vršilac dužnosti direktora

Vlada Kantona Sarajevo imenovala je novo rukovodstvo KJP ZOI ’84. Novoimenovani direktor jeste Jasmin Mehić.

Predsjednica Nadzornog odbora KJP ZOI ’84 je Sanela Pašić, zamjenik je Nahid Hasanbegović. Član Nadzornog odbora je Damir Dinarević.

Svi su imenovani kao vršioci dužnosti na period od šest mjeseci.

Leave a Reply