bs

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U KJP”ZOI'84” OCS d.o.o. SARAJEVO

Leave a Reply