bs

Javni poziv za dostavljanje ponuda za izdavanje u zakup ugostiteljskih prostora restoran Hotela Ski na Igmanu -Malo polje i Caffe sa kuglanom u Zetri licitacijom po sistemu zatvorenih ponuda

Leave a Reply