bs

PITANJA ZA POLAGANJE PISMENOG I USMENOG ISPITA ZA RADNO MJESTO : RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA EKONOMSKO – FINANSIJSKE POSLOVE