bs

Day

April 29, 2022
Cijenjeni korisnici usluga OC Bjelašnica i Igman, usluge panoramskog razgledanja i korištenja vertikalnog tranpsorta za prevoz bicikla neće biti dostupne do 23.5.2022. godine. kada počinjemo sa redovnim radom po ljetnoj šemi od 10:00 do 17:00 svakim danom. Hvala na razumijevanju.  
Read More
SARADNIK ZA JAVNO INFORMISANJE Pitanja za Internog revizora Pitanja za električara Pitanja vertikalni transport PITANJA RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA EKONOMSKO FINAN. POSLOVE Pitanja Radnik za hortikulturu, održavanje puteva i odvoz otpada Pitanja za operatera na sistemu vještačkog osnježenja
Read More