bs

Forma za prijavu korupcije i nepravilnosti

Poštovani,
Svaki posjetitilac OC Bjelašnica-Igman, Olimpijskog kompleka svorane Zetra, korisnika usluga Preduzeća KJP “ZOI 84” OCS d.o.o. Sarajevo i ostala lica koja imaju uspostavljen poslovni odnos sa Preduzećem KJP “ZOI 84” OCS d.o.o. Sarajevo, i sva druga lica koja imaju saznanja ili materijalne dokaze o postojanju korupcije i drugih nepravilnosti u Preduzeću, mogu podnijeti prijavu zbog postojanja korupcije ili okolnosti koje ukazuju na postojanje korupcije, ukoliko imate materijalne dokaze o uočenim nepravilnostima u preduzeću anonimnu prijavu možete izvršiti na sljedećem linku.
S poštovanjem,
Uprava Preduzeća