bs

Javne Nabavke i Pozivi

Odluka o izboru Lot 2

Odluka o izboru Lot 1

Odluka o izboru

Odluka o izboru Lot 2

Odluka o izboru Lot 1

Poziv za učešće za dostavljanje ponuda

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o poništenju

Odluka o izboru

Informacija o pregovaračkom postupku

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Javni poziv

Odluka o izboru

Rješenje o imenovanju

Odluka o izboru

Odluka o poništenju

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Odluka o poništenju

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Informacija o pregovaračkom postupku

Informacija o pregovaračkom

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

PLAN NABAVKI SA UKLJUČENIM IZMJENAMA

Odluka o poništenju

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Odluka o izboru LOT2

Odluka o izboru LOT 1

Odluka o poništenju

Javni poziv

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o poništenju

Pružanje medicinskih usluga (hitna pomoć i ostale medicinske potrebe) u toku trajanja zimske sezone na lokaciji OJ SKI centra Igman i Bjelašnica

Odluka o izboru

Javni Poziv za prodaju

Odluka o Izboru LOT2

Odluka o Izboru LOT1

Odluka o ponistenju

Javni poziv

Odluka o izboru

Odluka o poništenju

Informacija o namjeri provođenja pregovaračkog postupka

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru za LOT 6

Odluka o izboru za LOT 5

Odluka o izboru za LOT 3

Odluka o izboru za LOT 2

Odluka o izboru za LOT 1

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Informacija o namjeri provođenja pregovaračkog postupka

Odluka o izboru

Informacija o pregovaračkom postupku

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o poništenju

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o poništenju postupka

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Zakup skladišnih prostora u Olimpijskom kompleksu Zetra

ODLUKA O IZBORU LOT 3

ODLUKA O IZBORU LOT 2

ODLUKA O IZBORU LOT 1

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o poništenju postupka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2

PLAN NABAVKE ZA 2018 GODINU

Javni poziv

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1

Odluka o poništenju postupka javne nabavke (29.01.2018)

ODLUKA LOT2 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ODLUKA LOT1 odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II dio B Zakona

IZGLED UPLATNICE – ŠKOLA SKIJANJA ZOI’84

PRIJAVNI LISTIĆ – ŠKOLA SKIJANJA 2017/2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o otkazivanju postupka nabavke

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VRŠENJE USLUGE FIZIČKOG OSIGURANJA-OBEZBJEĐENJA OBJEKTA I ZAPOSLENIH U KJP ZOI’84 OCS d.o.o.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Sanacija i uređenje skladišta ispod piste – Zetra

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE MEDICINSKIH USLUGA (HITNA POMOĆ I OSTALE MEDICINSKE USLUGE) U TOKU TRAJANJA ZIMSKE SEZONE 2017/2018 NA LOKACIJI OJ SKI CENTRA IGMAN I BJELAŠNICA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA Ljekarski pregled uposlenika KJP ZOI’84 OCS d.o.o.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ski kapija i čitača

Javni poziv za nabavku špeditersih usluga.

Usluge medicinskih analiza i usluge sanitarnih pregleda zaposlenika za 2017/2018. godinu

ODLUKA O IZBORU

Informacija o pregovaračkom postupku

Informacija o pregovaračkom postupku na stranici

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA Usluge medicinskih analiza i sanitarnih pregleda zaposlenika za 2017. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja za 2016 godinu. (19.9.2017.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke (22.08.2017)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke (22.08.2017)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Sanacija i uređenje skladišta ispod piste Zetra (21.07.2017)

ODLUKA O PONIŠTENJU (13.07.2017)

Osnovni elementi ugovora (31.05.2017)

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača (06.07.2017)

JAVNI OGLAS za prodaju trosjedne žičare licitacijom po sistemu zatvorenih ponuda (22.06.2017)

Nabavka kancelarijskog materijala (09.06.2017)

Nabavka i postavljanje ograde na sportskom terenu ( fudbalski tereni sa vještačkom travom ) (19.05.2017)

Odluka o ponistenju postupka (03.05.2017)

IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2017 GODINU – 01 (04.04.2017)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za motorna vozila- KJP ZOI’84 OCS d.o.o. (28.03.2017)

LOT 2: Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN. (20.03.2017)

LOT 1: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila. (20.03.2017)

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA (20.03.2017)

ODLUKA O DODIJELI UGOVORA ZA LOT 2-Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina (06.02.2017)

ODLUKA O DODIJELI UGOVORA ZA LOT 1- Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI’84 (06.02.2017)

ODLUKA O DODIJELI UGOVORA ZA LOT 3-Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja za potrebe kotlovnice zgrade uprava Ul.Branilaca Sarajeva 21 (02.02.2017)

ODLUKA O DODIJELI UGOVORA ZA LOT 2-Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe tehničke baze na Bjelašnici (02.02.2017)

ODLUKA O DODIJELI UGOVORA ZA LOT 1 – Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama (02.02.2017)

PLAN NABAVKE ZA 2017 (31.01.2017)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (25.01.2017)

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA (10.01.2017)

Odluka o izboru ponuđača za medicinsko obezbijeđenje posjetilaca Ski centra Bjelašnica-Igman (15.12.2016)

Javni poziv za nabavku usluga medicinskog obezbjeđenja na Ski centru Bjelašnica-Igman za sezonu 2016/2017 (05.12.2016)

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA (01.12.2016)

Odluka broj 2564/16 (15.11.2016)

Odluka broj 2563/16 (15.11.2016)

Odluka-2217-16

Odluka 1581-16 (20.06.2016)